06.01.2020 r. Przetarg Ochrona Fizyczna

 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE W ZIELONEJ GÓRZE-OCHLI

Ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej Pzp na: Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osóbi mienia, w tym m. in. obiektów i terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli

CPV główny: 79710000-4 Usługi ochroniarskie

CPV dodatkowy: 79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie ochrony fizycznej mienia i terenu Muzeum wraz z obsługą monitoringu kamer zewnętrznych, monitorowaniem elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz obsługą centrali systemu przeciwpożarowego a także czynności porządkowych.

SIWZ

Formularz ofertowy (pdf)

Formularz ofertowy (docx)

Projekt umowy

Ogłoszenie

6 stycznia 2020 r.


Pytania i odpowiedzi z dnia 10 stycznia 2020 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 13 stycznia 2020 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 13 stycznia 2020 r.

13 stycznia 2020 r.


Zmiana treści SIWZ z 15.01.2020 r.

15 stycznia 2020 r.


Informacja o złożonych ofertach

19 stycznia 2020 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

23 stycznia 2020 r.