Kontakt

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli
ul. Ochla – Muzealna 5
66-006 Zielona Góra
woj. lubuskie

tel. +48 68/321 15 91
fax +48 68/ 321 14 73

sekretariat@muzeumochla.pl
www.muzeumochla.pl

NIP 973-03-53-336
REGON 001104411

Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Kurowski rodo@muzeumochla.pl