Zapytania ofertowe 2024

 

09.02.2024 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na ochronę fizyczną imprez plenerowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone firmie
Impel Security Solutions Sp. z o.o. z Wrocławia

Dziękujemy za udział w postępowaniu 21.02.2024 r.


 

09.02.2024 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na ochronę p.poż imprez plenerowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone
Ochotniczej Straży Pożarnej „Ochla” w Zielonej Górze.

Dziękujemy za udział w postępowaniu 21.02.2024 r.