Zapytania ofertowe 2023

 

 

29.12.2023 r.  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji
                      Niejawnych na 2024 r.

                      Klauzula informacyjna


 

27.02.2023 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na ochronę fizyczną imprez plenerowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone firmie
Impel Security Solutions Sp. z o.o. z Wrocławia

Dziękujemy za udział w postępowaniu 08.03.2023 r.


 

27.02.2023 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na ochronę p.poż imprez plenerowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone
Ochotniczej Straży Pożarnej „Ochla” w Zielonej Górze.

Dziękujemy za udział w postępowaniu 08.03.2023 r.