Zapytania ofertowe 2022

27.04.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na wymianę dachu słomianego

16.03.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji technicznej

16.03.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień             
                      publicznych na nadzór konserwatorski nad pracami wymiany poszycia dachu 
                      słomianego

23.02.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na prace remontowo-budowlane


23.02.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na dzierżawę gruntów


23.02.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na ochrona fizyczna imprez plenerowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone Firmie Impel Safety Sp. z o.o. z Wrocławia

Dziękujemy za udział w postępowaniu 08.03.2022 r.

 


 

23.02.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na ochrona p.poż imprez plenerowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone Ochotniczej Straży Pożarnej „Ochla” w Zielonej Górze.
Dziękujemy za udział w postępowaniu 08.03.2022 r.