Zapytania ofertowe 2022

19.12.2022 r. Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych w roku 2023

W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone firmie:
P.H.U. „SMOTI” Sebastian Smoter.

Dziękujemy za przesłane oferty.
30.12.2022 r.


27.04.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na wymianę dachu słomianego


W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone firmie:
Usługi Ogólno-Budowlane Przemysław Woźniak
Brzeźnica Leśna 39A 21-104 Niedźwiada
NIP: 7141952143
REGON: 061569362

Zaoferowana kwota 124 800 zł netto/153 504,00 zł brutto

Dziękujemy za udział w postępowaniu 20.05.2022 r.


16.03.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji technicznej

Postępowanie unieważniono z powodu niespełnienia przez oferenta wymogów formalnych 16.03.2022 r.

 


 

16.03.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień             
                      publicznych na nadzór konserwatorski nad pracami wymiany poszycia dachu 
                      słomianego

Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert  16.03.2022 r.

 


 

23.02.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na prace remontowo-budowlane


23.02.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na dzierżawę gruntów


23.02.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na ochrona fizyczna imprez plenerowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone Firmie Impel Safety Sp. z o.o. z Wrocławia

Dziękujemy za udział w postępowaniu 08.03.2022 r.

 


 

23.02.2022 r.  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania
                      o udzielenie zamówień publicznych na ochrona p.poż imprez plenerowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone Ochotniczej Straży Pożarnej „Ochla” w Zielonej Górze.
Dziękujemy za udział w postępowaniu 08.03.2022 r.