Rejestry prowadzone

Archiwum Zakładowe

Księgi inwentarzowe muzealiów

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Książki kancelaryjne pism przychodzących i wychodzących

Rejestr umów

Rejestr zarządzeń

Rejestr pełnomocnictw i upoważnień

Rejestr skarg i wniosków