Promocja zadania 2022

Od marca 2022 roku na terenie Muzeum realizowany jest projekt pt. „Konserwacja dachów krytych strzechą”, w ramach którego poddany konserwacji zostanie dach zabytkowej stodoły, obiekt architektury drewnianej z Cisowa. 

Wartość zadania ogółem – 138 929,80 zł
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego – 80 500,00 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu województwa lubuskiego – 90 000,00 zł
Wkład własny Muzeum – 383,65,00 zł

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.