2018-06-21 Przetarg roboty budowlane

Ogłoszenie nr 577383-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli,

ul. Muzealna  5 , 66-006   Zielona Góra, woj. lubuskie, 

  e-mail: sekretariat@muzeumochla.pl, tel. 0-68 321-15-91, faks 0-68 321-14-73

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Konserwacja dachów w zabytkowych obiektach architektury drewnianej Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli

Pełna treść ogłoszenia
Dokumentacja projektowa
1.   SIWZ
2. Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz OFERTA   (pdf)
3. Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz OFERTA    (doc)
4. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy z Kartą gwarancyjną
5. Zmiana SIWZ   26.06.18


Informacja o złożonych ofertach

9 lipca 2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11 lipca 2018