31.12.2021 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości 


„W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone firmie P.H.U. „SMOTI” Sebastian Smoter.

Oferentom dziękujemy za przesłane oferty.

Ocena ofert z dnia 30.12.2021 r.”