31.08.2020 r. Dzierżawa ternu

Ogłoszenie o wydzierżawienie terenu
Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze–Ochli ogłasza, że udostępnia do dzierżawy pod cele usługowo-handlowe części terenu nieruchomości będącej własnością Muzeum – działka nr geod.120/30 powierzchni 1500m2 znajdująca się w Zielonej Górze-Ochli.

1.Przedmiotem dzierżawy jest części działki gruntu o pow. 1500m2.
2.Działka znajduje się w Zielonej Górze –Ochli na terenie Muzeum Etnograficznego.
3.Działka ma dostęp do energii elektrycznej.
4.Okres dzierżawy części terenu od 01-10-2020 r do 31-09-2023 r. (3 lata) z możliwością przedłużenia umowy dzierżawy na następne lata.
5.Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.
Warunki Dzierżawy:
1.Prowadzenie działalności usługowo-handlowej z zakresu ogrodnictwa.
2.Prowadzenie warsztatów z zakresu ochrony roślin, zielarstwa, zdrowia.
3.Stworzenie ogrodu z roślinami miododajnymi w miejscu wyznaczonym przez Muzeum.
4.Bezpłatne konsultacje w zakresie pielęgnacji terenów zielonych oraz ochrony roślin na terenie Muzeum.
5.Pomoc w utrzymaniu terenów zielonych w Muzeum.
6.Utrzymanie porządku na terenie parkingu przy Stodole z Siecieborzyc
W sprawach organizacyjnych informacji udziela: Natalia Dziadura 798127075
Oferty z ceną oraz opisem działalności należy przedłożyć w terminie do 14-09-2020 w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze –Ochli na ul. Ochla-Muzealna 5 w zamkniętej kopercie. Muzeum zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dzierżawy terenu w przypadku braku ofert spełniających warunki dzierżawy lub innych przyczyn.


W wyniku przeprowadzonego zapytania zostanie zawarta Umowa Dzierżawy z firmą MELIGARDEN Tomasz Meller

21.09.2020 r.