21.12.2020 r. Dostawa opału

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę opału

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 21.12.2020r. zapytanie ofertowe na zakup
i dostawę opału.

1.Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawy opału do Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli świadczone w okresie od  4 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg zapotrzebowania zgłaszanego telefonicznie przez Zamawiającego.

2. Zamawiający oczekuje dostaw opału w następującym asortymencie:

 a) Węgiel Orzech gatunek I o wartości opałowej powyżej 26 MJ/kg , zawartość popiołu max. 8 % , wilgotność max. 12%

 b) Węgiel Groszek gatunek I o wartości opałowej powyżej 26 MJ/kg, zawartość popiołu max. 8 % , wilgotność max. 12%

c) Węgiel Ekogroszek gatunek I o wartości opałowej powyżej 26 MJ/kg, zawartość popiołu max. 8%, wilgotność max. 12%

3.Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za zakup 1 tony węgla z wliczonym kosztem transportu i rozładunku oraz wysokość podatku akcyzowego.

4. Cena z oferty obowiązuje przez cały okres świadczenia usługi i nie podlega zmianie.

5. Płatność przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

6. Dostawa odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 i będzie świadczona do 2 dni roboczych po powiadomieniu telefonicznym. Ilość zamawianego opału oraz jego asortyment każdorazowo będzie podawany przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Ofertę należy przesłać na adres email sekretariat@muzeumochla.pl, w terminie do 29 grudnia 2020r.

Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2020r.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl oraz skontaktujemy się z Oferentem który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły cztery oferty.

Realizację zamówienie powierzono firmie: Zakład Handlowo Usługowy „MARTOM” s.c. 

Wszystkim oferentom dziękujemy za przesłane oferty.

31 grudnia 2020 r.