2019.12.20 Zapytanie ofertowe na na zakup i dostawę opału

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 20.12.2019r. zapytanie ofertowe na zakup i dostawę opału.

1. Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawy opału do Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli świadczone w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg zapotrzebowania zgłaszanego telefonicznie przez Zamawiającego.
2. Zamawiający oczekuje dostaw opału w następującym asortymencie:
a) węgiel orzech gatunek I o wartości opałowej powyżej 26 MJ/kg , zawartość popiołu max. 8 % , wilgotność max. 12%
b) węgiel groszek gatunek I o wartości opałowej powyżej 26 MJ/kg, zawartość popiołu max. 8 % , wilgotność max. 12%
3. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za zakup 1 tony węgla z wliczonym kosztem transportu i rozładunku oraz wysokość podatku akcyzowego.
4. Cena z oferty obowiązuje przez cały okres świadczenia usługi i nie podlega zmianie.
5. Płatność przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
6. Dostawa odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 i będzie świadczona do 2 dni roboczych po powiadomieniu telefonicznym. Ilość zamawianego opału oraz jego asortyment każdorazowo będzie podawany przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.
Ofertę proszę przesłać na adres email sekretariat@muzeumochla.pl w terminie do 31 grudnia 2019r.

20.12.2019 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ OPAŁU DO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE – OCHLI
W postępowaniu wzięli udział i złożyli oferty następujący oferenci
1.Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa MAXROL s.c. Tomasz i Grzegorz Złakowscy, ul. Zawada-Zielonogórska 70, 66-001 Zielona Góra

Z powyższych ofert wybrano ofertę złożoną przez:
1.Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa MAXROL s.c. Tomasz i Grzegorz Złakowscy, ul. Zawada-Zielonogórska 70, 66-001 Zielona Góra
Dziękujemy za udział i przesłane oferty.

02.01.2020 r.