2019.05.30 Naprawa i wymiana pokryć dachowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi polegającej na wymianie strzech oraz naprawie kalenic.

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli
3 dachów w zabytkowych obiektach architektury drewnianej z okresu XVII-XIX wieku eksponowanych na terenie Skansenu polegająca na robocie budowlanej, tj. wymianie w dwóch obiektach po jednej połaci dachu, wykonaniu jednej kalenicy oraz punktowa naprawa nieszczelności w poszyciu dachu w 5 obiektach stodoła z Sękowa , chata z Cisowej , chata z Krobielewa, chata z Jędrzychowic, chata z Pszczewa
Zakres rzeczowy obejmuje następujące prace :
1) zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego ze słomy wraz z obróbkami,
2) utylizację zdjętego pokrycia,
3) wymianę uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcji dachu,
4) wykonanie pokryć dachowych ze słomy,
5) wykonanie kalenic
6) Zamawiający nie dopuszcza wykonania dachu pokrycia z trzciny.

2. Informacje o obiektach oraz zakresie prac
Obiekty (dotyczy połaci dachów)
1. Chata z Królowa – wymiana jednej połaci dachu słomianego wraz z naprawą kalenicy 90m2 , wymianę uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcji dachu, wymiana przegniłych wiatrownic 28 bm. Obróbka komina blachą. Wymiana żerdzi zabezpieczających kalenicę. Zabezpieczenie elementów drewnianych środkiem owadobójczym,
2. Stodoła z Dąbrówki Wielkopolskiej- wymiana jednej połaci dachu słomianego wraz z naprawą kalenicy 110 m2 , wymianę uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcji dachu, wymiana przegniłych wiatrownic 30 bm. Wymiana żerdzi zabezpieczających kalenicę. Zabezpieczenie elementów drewnianych środkiem owadobójczym,
3. Chata z Cisowej – naprawa kalenicy ze słomy 14m.b. Obróbka komina blachą. Wymiana żerdzi zabezpieczających kalenicę.
Ogólne zalecenia dotyczące wymiany poszycia dachu słomianego metodą tradycyjną:
1) zastosowanie techniki krycia snopkami na gładko,
2) słoma pozyskana przed kwitnieniem kłosa lub po wymłóceniu,
3) długość słomy 1,2 m do 1,4 m,
4) wiązanie snopków tylko za pomocą powrósła,
5) każdy snopek wiązany oddzielnie powrósłem do łat,
6) grubość poszycia dachu minimum 30 cm,
kalenice:
1) zabezpieczenie kalenicy folią kubełkową, papą,
2) folią kubełkową zamaskowana słomą
3) wymiana żerdzi na nowe
Naprawy innych obiektów:
4. Stodoła z Sękowa naprawa żłobień i nieszczelności w poszyciu słomianym dachu ok. 40m2
5. Chata z Cisowej naprawa żłobień i nieszczelności w poszyciu słomianym dachu ok. 20m2
6. Chata z Krobielewa naprawa żłobień i nieszczelności w poszyciu słomianym dachu ok. 10m2
7. Chata z Pszczewa naprawa żłobień i nieszczelności w poszyciu słomianym dachu ok. 10m2
8. Chata z Jędrzychowic naprawa żłobień i nieszczelności w poszyciu słomianym dachu ok. 10m2
Zalecenia : uszczelnienie żłobień i nieszczelności w poszyciu dachu

Kryteria oceny ofert:
Cena – 80 pkt.
Gwarancja – 20 pkt.
Termin gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt.
Termin gwarancji 48 miesięcy – 10 pkt.
Termin gwarancji 60 miesięcy – 20 pkt.

Obiekty od pkt. 4 do pkt. 8 dotyczą tylko jednej połaci dachu a wartości obmiarów są orientacyjne. Dopuszczamy korekty w zakresie 10% na plus lub minus w zależności od stanu poszycia które można stwierdzić po rozpoczęciu prac i uwzględnieniu ostatecznych ilości metrów do wykonania z Zamawiającym.
Zamawiający wymaga udokumentowania doświadczenia Wykonawcy w zakresie robót polegających na wykonaniu pokryć dachowych ze słomy metodą ludową na obiektach zabytkowych na kwotę nie mniejszą niż 123.000,00 brutto
W złożonej ofercie należy podać nazwę i adres Firmy, dane kontaktowe (tel., email) zakres prac zgodny z treścią zapytania, wartość netto i brutto oferty, termin realizacji.

Ofertę należy składać do 24.06.2019 r. drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie na adres: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra.
Przewidywany termin realizacji zamówienia między 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 68 321 15 91 lub emailem: r.reska.zelek@muzeumochla.pl

30.05.2019 r.


W odpowiedzi na powyższe zapytanie wpłynęła 1 oferta firmy: Usługi Ogólno – budowlane Przemysław Woźniak, Brzeźnica Leśna 39a, 21-104 Niedźwiada

28.06.2019 r.