2018.12.21 Zapytanie ofertowe. Dostawa opału

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 21.12.2018r. zapytanie ofertowe na zakup i dostawę opału.

1.Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawy opału do Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli świadczone w okresie od  1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg zapotrzebowania zgłaszanego telefonicznie przez Zamawiającego.

2. Zamawiający oczekuje dostaw opału w następującym asortymencie:

      a) Węgiel orzech gatunek I o wartości opałowej powyżej 26 MJ/kg , zawartość popiołu max. 8 % , wilgotność max. 12%

      b) Węgiel groszek gatunek I o wartości opałowej powyżej 26 MJ/kg, zawartość popiołu max. 8 % , wilgotność max. 12%

3.Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za zakup 1 tony węgla z wliczonym kosztem transportu i rozładunku oraz wysokość podatku akcyzowego.

4. Cena z oferty obowiązuje przez cały okres świadczenia usługi.

5. Płatność przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

6.Dostawa odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 i będzie świadczona do 2 dni roboczych po powiadomieniu telefonicznym. Ilość zamawianego opału oraz jego asortyment każdorazowo będzie podawany przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Ofertę proszę przesłać na adres email sekretariat@muzeumochla.pl w terminie do 31 grudnia 2018r.

21 grudnia 2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ OPAŁU DO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE – OCHLI

W postępowaniu wzięli udział i złożyli oferty następujący oferenci

  1. Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa MAXROL s.c. Tomasz i Grzegorz Złakowscy, ul. Zawada-Zielonogórska 70, 66-001 Zielona Góra

 

Z powyższych ofert wybrano ofertę złożoną przez:

  1. Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa MAXROL s.c. Tomasz i Grzegorz Złakowscy, ul. Zawada-Zielonogórska 70, 66-001 Zielona Góra

 

Dziękujemy za udział i przesłane oferty.

2 stycznia 2019 r.