2018.12.19 Zapytanie wywóz nieczystości płynnych

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 19.12.2018r. nabór ofert na wykonywanie usługi wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Muzeum Etnograficznego

pełna treść zapytania

19 grudnia 2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE – OCHLI

W postępowaniu wzięli udział i złożyli oferty następujący oferenci

  1. PHU “SMOTI” Sebastian Smoter, ul. Zawada-Kościelna 8, 66-001 Zielona Góra

Z powyższych ofert wybrano ofertę złożoną przez:

  1. PHU “SMOTI” Sebastian Smoter, ul. Zawada-Kościelna 8, 66-001 Zielona Góra

 

Dziękujemy za udział i przesłane oferty.

2 stycznia 2019 r.