2018.07.11 Zapytanie Ofertowe. Inspektor nadzoru

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli ogłasza nabór ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Informacje o ogłoszeniu:

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy dla pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Kultury Europy – w kulturze regionu – II etap” o szacunkowej wartości kosztorysowej 1.238.253,70 zł brutto.

Termin składania ofert: do dnia 27.07.2018 roku

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy

Załącznik nr 4. Wzór umowy

Załącznik nr 5. Zakres zadań Inspektora nadzoru

Załącznik nr 6.  Oświadczenia zamawiającego RODO

11 lipca 2018 r.


W związku z brakiem złożonych ofert, postępowanie zostaje nierozstrzygnięte.

30 lipca 2018 r.