2018.05.29 Zapytanie ofertowe. Opracowanie dokumentacji technicznej

Ogłoszenie o naborze ofert

Zamawiający Muzeum w Zielonej Górze – Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra z dniem 29-05-2018 r. ogłasza nabór ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty równowartości
30 000 euro pn.

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich) dotyczącej wymiany pokrycia dachowego muzealiów na terenie Muzeum w Zielonej Górze – Ochli

pełna treść ogłoszenia

wzór formularza ofertowego

oświadczenie RODO

29 maja 2018 r.


Wyniki postępowania

6 czerwca 2018 r.