22.12.2020 r. Przetarg Ochrona Fizyczna

 

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli ogłasza:

Przetarg nieograniczony pn. „Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, w tym m. in. obiektów i terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli”

Termin składania ofert: godz. 14:00 dnia 30 grudnia 2020r.

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy edytowalny (docx)
Wzór umowy


Zmiana SIWZ z dnia 23.12.2020 r.

23 grudnia 2020 r.


Informacja dotycząca złożonych ofert
na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, w tym obiektów i terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli” powzięta przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra-Ochla, zwane dalej Zamawiającym, w wyniku otwarcia złożonych ofert, które rozpoczęło się o godz. 14:15 dnia 30 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający informuje, że:
1. na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 750 185,86 zł,
2. w dniu składania ofert na wykonanie zamówienia wpłynęły oferty:

1) nr 01 Wykonawcy

Holding Hunters Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Bukowska 114
62-065 Grodzisk Wielkopolski

Wykonawca zaoferował:

cenę 25,14 zł za 1 roboczogodzinę
termin realizacji od godz. 08:00 dnia 1 lutego 2021 r. do godz. 8:00 dnia 1 lutego 2023 r.
okres gwarancji oraz warunki płatności zgodnie z SIWZ

2) nr 02 Wykonawcy

Impel Safety Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław

Wykonawca zaoferował:

cenę 24,97 zł za 1 roboczogodzinę
termin realizacji od godz. 08:00 dnia 1 lutego 2021 r. do godz. 8:00 dnia 1 lutego 2023 r.
okres gwarancji oraz warunki płatności zgodnie z SIWZ

3) nr 03 Wykonawcy

Apexim Bis Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra

Wykonawca zaoferował:

cenę 19,51 zł za 1 roboczogodzinę
termin realizacji od godz. 08:00 dnia 1 lutego 2021 r. do godz. 8:00 dnia 1 lutego 2023 r.
okres gwarancji oraz warunki płatności zgodnie z SIWZ

4 stycznia 2021 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12 stycznia 2021 r.


Unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania

14 stycznia 2021 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

18 stycznia 2021 r.