2018-01-05 Przetarg ochrona

Ogłoszenie nr 501791-N-2018 z dnia 2018-01-05 r. 

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli,

ul. Muzealna  5 , 66-006   Zielona Góra, woj. lubuskie, 

  e-mail: sekretariat@muzeumochla.pl, tel. 0-68 321-15-91, faks 0-68 321-14-73

Ogłasza przetarg nieograniczony na

„Wykonywanie usługi ochrony fizycznej terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli w 2018 roku” 
Numer referencyjny: ME.AG.271.1.2018 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie ochrony fizycznej mienia i terenu Muzeum wraz z obsługą monitoringu kamer zewnętrznych, monitorowaniem elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz obsługą centrali systemu przeciwpożarowego a także czynności porządkowych. 

Główny kod CPV: 79710000-4 
Dodatkowe kody CPV: 79711000-1

Pełna treść ogłoszenia

SIWZ

2.1. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz OFERTA

Formularz oferty – edytowalny

2.2. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

5 stycznia 2018


Informacja na temat złożonych ofert

15 stycznia 2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

16 stycznia 2018